തിരുവനന്തപുരം പെരുമാതുറ മുതലപ്പൊഴിയില്‍ വീണ്ടും അജ്ഞാത മൃതദേഹം; ഒരാഴ്ചക്കിടെ രണ്ടാമത്തേത്

തിരുവനന്തപുരം പെരുമാതുറ മുതലപ്പൊഴിയില്‍ വീണ്ടും അജ്ഞാത മൃതദേഹം; ഒരാഴ്ചക്കിടെ രണ്ടാമത്തേത്

തിരുവനന്തപുരം: പെരുമാതുറ മുതലപ്പൊഴിയില്‍ വീണ്ടും അജ്ഞാത മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. മുതലപ്പൊഴി ഹാര്‍ബറിലെ പുലിമുട്ടില്‍ കുരുങ്ങി കിടക്കുന്ന നിലയിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. മത്സ്യ ബന്ധനത്തിനായി പോയ മത്സ്യതൊഴിലാളികളാണ് പാറയിടുക്കുകളില്‍… Read More

2 months ago